تاريخ : یکشنبه ششم شهریور ۱۳۹۰
برای این سرگرمی دوستتان باید به ترتیب 3 عدد 5 رقمی دلخواه بگوید .

 ابتدا از دوستتان بخواهید  عدد 5 رقمی اول را مثال بزند :

مثلا عدد 5 رقمی اول دوستتان این باشد ==>    25254

که شما آنرا در خط اول می نویسید .

حال شما با مقداری فاصله در زیر آن عدد ، یک عدد 6 رقمی را به صورتی می نویسید که :

از رقم یکان عدد 5 رقمی دوستتان  2 تا کم کرده اید ، و همچنین در سمت چپ عدد پنج رقمی یک عدد 2 نوشته اید .

عدد 6 رقمی که ما برای عدد 5 رقمی بالایی  می نویسیم به صورت زیر است  :    

ابتدا از 4 (رقم یکان)، 2 تا کم می کنیم  که می شود 2  و سمت چپ عدد 5 رقمی ، 2 می گذاریم یعنی

می شود   :

225252

****************************

حال از دوستتان بخواهید که عدد 5 رقمی دوم را مثال بزند که شما باید آنرا دقیقا زیر عدد 5 رقمی اول  و در خط دوم بنویسید 

فرض کنید عدد پنج رقمی دوم دوستتان مثلا 12345  باشد

****************************

در مرحله بعد شما باید یک عدد 5 رقمی در خط سوم بنویسید ...

اما این عدد باید متمم 9 آن عدد دوم باشد . که با توجه به تعریفی که قبلا برای متمم گفتم ، متمم 9 عدد

12345   ،   عدد 87654 می باشد .

زیرا (9=4+5) و (9=5+4) و (9=6+3) و (9=7+2) و (9 = 8 + 1)

*****************************

در مرحله بعد از دوستتان بخواهید عدد 5 رقمی سوم خودش را بگوید ...

 و شما نیز آنرا در خط چهارم می نویسید و دوباره باید متمم آن را در ذهنتان ساخته و آنرا زیر عدد سوم دوستتان در خط پنجم بنویسید .

مثلا فرض کنید عدد پنج رقمی سوم دوستتان 56789  باشد .. آنرا در خط چهار بنویسید و در خط 5 متمم 9 آنرا بنویسید که می شود 43210

****************************

بعد از این از دوستتان بخواهید تمام این 5 تا عدد پنج رقمی را با هم جمع کند ...

با تعجب می بیند که حاصل آن با عدد 6 رقمی که نوشته بودید یکی است ارسال توسط بختی

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت